Bergstrands utbildningar, Bromma

Fordons- och transport­programmet

På Bergstrands utbildningars Fordonsprogram kan du välja mellan tre programinriktningar:Personbilsteknik, MC-teknik och Transportteknik.

Du väljer inriktning och börjar specialisera dig redan från år 1. Det ger dig en verkligt djup kunskap och kompetens som självklart är mycket efterfrågad.

Utbildningen består till stor del av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Hos Bergstrands utbildningar har eleverna minst 15-20 veckors praktik vilket är mer än de obligatoriska veckorna eftersom vi anser att det höjer kvalitén på utbildningen. Kontakten med arbetslivet är mycket viktig då utvecklingen där går snabbt och det är på din APL som du bäst följer med i vad som händer.

Om skolan

Yrkesutbildning ska ha en tydlig förankring i verkligheten och vi jobbar nära företag på många olika sätt. Vi har branschråd där gymnasium och näringsliv möts för att utbyta erfarenheter och tillsammans diskuterar vilket innehåll utbildningen ska ha för att svara mot branschens krav. Därtill har vi många företag som tar emot elever på praktik.

Skolans kärnvärden:
Elevfokuserade
Kompetenta
Nytänkande
Lösningsinriktade
Branschfokuserade
Mångfald

Besök skolan och se hur du ansöker